Хто бул Петро Кузмяк ?

Петро Кузмяк народзени у валалє Фольварк (нєшка Страняни) у Ческо-Словацкей 1816. року. Основну школу закончел у родзеним валалє, а стредню у Подолинки и Дебрецину. Понеже нє могол достац стипендию же би предлужел студиї, пошол до Мукачовского манастира.
14. июня 2021.

Годзина упознаваня школярох штвартих класох зоз наставу биолоґиї

10.06.2021. отримана годзина упознаваня школярох штвартих класох (IVa и  IVб) зоз наставу биолоґиї котра их чека у пиятей класи.Годзини отримала наставнїца биолоґиї Єлена Шомодї, а тема […]
10. июня 2021.

„Еко куцик” з нагоди означованя Шветового дня защити животного штредку

З нагоди означованя Шветового дня защити животного штредку, а у рамикох проєкту „Еко куцик”, наставнїца Кристина Молнар орґанизовала шпацир зоз своїм оддзелєньом. Шветови дзень защити животного […]
7. июня 2021.

Додзельованє наградзених школярох на конкурсу 9БУДИ ,,Мали дурносци, вельки мудросци”

04.06.2021. у Панчеве була програма з нагоди додзельованя наградзених школярох на вельким конкурсу 9БУДИ ,,Мали дурносци, вельки мудросци” хтори медзинародного характеру. Медзи наградзенима, як уж познате, […]
4. июня 2021.

Роботня о медийней писменосци

У организациї Министeрства култури и информoваня, нєшка отримана роботня о медийней писменосци за наших школярох штреднєй школи. У интерактивнeй дискусиї приповедало ше о медийних навикох, медийних содержайох и […]
1. июня 2021.

Поставени два вистави у голу школи

У маю у голу школи поставени два вистави. Першу виставу поставела учителька штвартей класи Верунка Медєшова котра виставела роботи своєй школярки Мии Чордаш чий талант учителька […]
1. июня 2021.

Рециклованє старогo паперу

Єдна з представнїцох проєкту, Тереза Катона, тиж активна на проєкту од початку. У рамикох проєкту, Тереза отримала активносц рециклованє старого паперу. Школяре нашей школи учели методи […]

Хасновити линки: