Хто бул Петро Кузмяк ?

Петро Кузмяк народзени у валалє Фольварк (нєшка Страняни) у Ческо-Словацкей 1816. року. Основну школу закончел у родзеним валалє, а стредню у Подолинки и Дебрецину. Понеже нє могол достац стипендию же би предлужел студиї, пошол до Мукачовского манастира.
2. октября 2022.

Утвердзованє знаня през бависка

Школяре IIб класи, зоз учительку Верунку Медєшову, през бависка утвердзовали здобуте знанє. Шицки були подзелєни до ґрупох и мали задаток составиц виреченє зоз понукнутих словох, як […]
28. сентября 2022.

Нащива „Сомболеду”

Прешлого штвартку школяре IIIб класи зоз свою учительку Ясминку Сабадош нащивели зомборску млєкару „Сомболед”. Нащива реализована у рамикох сотруднїцтва зоз родичами на поволанку родителя Деяна Сопкового, […]
28. сентября 2022.

Превипитованє туризма – роботи школярох

За Шветови дзень туризма школяре III року напряму туристично-готелиєрски технїчар на годзинох маркетинґу пририхтали кратки видео знїмки на тему „Превипитованя туризма” прето же… чи туризем лєм […]
28. сентября 2022.

Европски дзень язикох

Школяре IIIб оддзелєня означели Европски дзень язикох на годзини мацеринского язика и на таки способ указали на значносц язика. Док школяре нїзших класох основней школи и […]
28. сентября 2022.

Вчера бул Шветови дзень туризма

Шветови дзень туризма школяре II року напряму туристично-готелиєрски технїчар означели зоз квизом у котрим преверели познаванє шветових метрополох и їх знаменїтосци як познатих туристичних атракцийох масовного […]
28. сентября 2022.

Европски дзень язикох означени и на годзинох нємецкого язика

Европски дзень язикох означени и на годзинох нємецкого язика. На додатней настави школяре 5а и 6а оддзелєня направели плакати на хторих представели застави державох у хторих […]

Хасновити линки: