Хто бул Петро Кузмяк ?

Петро Кузмяк народзени у валалє Фольварк (нєшка Страняни) у Ческо-Словацкей 1816. року. Основну школу закончел у родзеним валалє, а стредню у Подолинки и Дебрецину. Понеже нє могол достац стипендию же би предлужел студиї, пошол до Мукачовского манастира.
27. января 2023.

Означена школска слава Святи Сава

Дороги школяре, почитовани колеґове,  щешлїва вам школска слава Святи Сава. Кузмяковци зоз вигодну програму означели дзень пошвецени основиположнїку сербскей церкви, держави и школи – Растку Неманїчу […]
27. января 2023.

Слово директорки школи з нагоди школскей слави

Святи Сава свой живот пошвецел церкви и духовносци, медзитим през свою животну приповедку вон порушовал и потримовал образованє и прето є вибрани за церковного заступнїка образованя. […]
26. января 2023.

Ушорйованє животного простору у Доме школярох

Школяре у Доме школярох свою креативносц виражели так же ушорели свой животни простор. Роботню орґанизовали управнїца Лїляна Фина и педаґоґа Любица Няради, у рамику проєктних активносцох […]
26. января 2023.

ЗМОЦНЬОВАНЄ ОБРАЗОВНИХ КАПАЦИТЕТОХ ШТРЕДНЇХ ШКОЛОХ У СЕРБИЇ У ОБЛАСЦИ „ЖЕЛЄНИХ” ОБНАВЮЮЦИХ ЖРИДЛОХ ЕНЕРҐИЇ

Проєкт котри ше занїма зоз тему „жєлєних” обнавяюцих жридлох енерґиї орґанизую члени Департману за инжинєрство защити животного штредку (Факултет технїчних наукох, Универзитет у Новим Садзе) зоз […]
24. января 2023.

ПРОМОЦИЯ ШКОЛИ И ДОМА ШКОЛЯРОХ

Наставнїца руского язика Снежана Шанта зоз школярками шестей класи зоз руского оддзелєня Основней школи ,,Братство єдинство”, зоз Коцура 20. януара були нащивиц Руски Керестур, а у […]
17. января 2023.

У нашей школи означене швето Руснацох

Нєшка, 17. януара, у нашей школи означене Националне швето Руснацох у Сербиї през рижни активносци. Вельки матуранти порихтали годзину малим матурантом о приселєню Руснацох на тоти […]

Хасновити линки: