Школяр ґенерациї

27. мая 2021.

Вибор школяра ґенерациї у школским 2020/2021. року

За вибор за школяра ґенерациї у тим школским року свойо дипломи придали два школярки матурантки ґимназиї на сербским язику IV-2 оддзелєня: Ивана Баїч и Анастазия Козар. […]