12. февраля 2020.

Явна набавка – Екскурзиї и настави у природи (ОПН: 63516000)

Поволанка за посиланє понукнуцох Конкурсна документация 25.02.2020. рок Обвисценє о заключеним контракту 
10. января 2020.

Явна набавка – костиранє школярох

Одлука о додзельваню контракту-пожива за костиранє школярох у интернату у 2020/21. року Контракт о набавки поживи за костиранє школярох у интернату у 2020/21. року Одлука о […]
6. мая 2019.

Обвисценє о заключеним контракту явней набавки за физично технїчну охрану за 2019 рок.

Обвисценє о заключеним контракту явней набавки за физично технїчну охрану за 2019 рок.
11. марта 2019.

Явна набавка – Електрична енерґия (OPH 09310000)

Поволанка за даванє понукнуцох Конкурсна документация 20.02.2019. рок. Одлука о вибору найтуньшохо напонукнуца 29.03.2019. рок. Обвисценє о заключеним контракту
30. января 2019.

Явна набавка Екскурзиї и настава у природи

Поволанка за даванє понукнуцох Конкурсна документация 12.02.2019. рок. Одлука о вибору найтуньшохо напонукнуца
17. января 2019.

План явних набавкох за 2019. рок

План явних набавкох за 2019. рок …ПРЕВЕЖНЇ.