2. октября 2022.

Утвердзованє знаня през бависка

Школяре IIб класи, зоз учительку Верунку Медєшову, през бависка утвердзовали здобуте знанє. Шицки були подзелєни до ґрупох и мали задаток составиц виреченє зоз понукнутих словох, як […]
28. сентября 2022.

Нащива „Сомболеду”

Прешлого штвартку школяре IIIб класи зоз свою учительку Ясминку Сабадош нащивели зомборску млєкару „Сомболед”. Нащива реализована у рамикох сотруднїцтва зоз родичами на поволанку родителя Деяна Сопкового, […]
28. сентября 2022.

Превипитованє туризма – роботи школярох

За Шветови дзень туризма школяре III року напряму туристично-готелиєрски технїчар на годзинох маркетинґу пририхтали кратки видео знїмки на тему „Превипитованя туризма” прето же… чи туризем лєм […]
28. сентября 2022.

Европски дзень язикох

Школяре IIIб оддзелєня означели Европски дзень язикох на годзини мацеринского язика и на таки способ указали на значносц язика. Док школяре нїзших класох основней школи и […]
28. сентября 2022.

Вчера бул Шветови дзень туризма

Шветови дзень туризма школяре II року напряму туристично-готелиєрски технїчар означели зоз квизом у котрим преверели познаванє шветових метрополох и їх знаменїтосци як познатих туристичних атракцийох масовного […]
28. сентября 2022.

Европски дзень язикох означени и на годзинох нємецкого язика

Европски дзень язикох означени и на годзинох нємецкого язика. На додатней настави школяре 5а и 6а оддзелєня направели плакати на хторих представели застави державох у хторих […]