14. июня 2021.

Годзина упознаваня школярох штвартих класох зоз наставу биолоґиї

10.06.2021. отримана годзина упознаваня школярох штвартих класох (IVa и  IVб) зоз наставу биолоґиї котра их чека у пиятей класи.Годзини отримала наставнїца биолоґиї Єлена Шомодї, а тема […]
10. июня 2021.

„Еко куцик” з нагоди означованя Шветового дня защити животного штредку

З нагоди означованя Шветового дня защити животного штредку, а у рамикох проєкту „Еко куцик”, наставнїца Кристина Молнар орґанизовала шпацир зоз своїм оддзелєньом. Шветови дзень защити животного […]
7. июня 2021.

Додзельованє наградзених школярох на конкурсу 9БУДИ ,,Мали дурносци, вельки мудросци”

04.06.2021. у Панчеве була програма з нагоди додзельованя наградзених школярох на вельким конкурсу 9БУДИ ,,Мали дурносци, вельки мудросци” хтори медзинародного характеру. Медзи наградзенима, як уж познате, […]
4. июня 2021.

Роботня о медийней писменосци

У организациї Министeрства култури и информoваня, нєшка отримана роботня о медийней писменосци за наших школярох штреднєй школи. У интерактивнeй дискусиї приповедало ше о медийних навикох, медийних содержайох и […]
1. июня 2021.

Поставени два вистави у голу школи

У маю у голу школи поставени два вистави. Першу виставу поставела учителька штвартей класи Верунка Медєшова котра виставела роботи своєй школярки Мии Чордаш чий талант учителька […]
1. июня 2021.

Рециклованє старогo паперу

Єдна з представнїцох проєкту, Тереза Катона, тиж активна на проєкту од початку. У рамикох проєкту, Тереза отримала активносц рециклованє старого паперу. Школяре нашей школи учели методи […]