Огласна табла

29. апреля 2021.

Ярнї одпочивок

Ярнї одпочивок за школярох основних школох почина на пияток 30.04. и закончує ше 7. мая. Перши наставни дзень на пондзелок 10. мая.За школярох штреднїх школох швето […]
7. апреля 2021.

Обвисценє за родичох/других законских заступнїкох школяра котри ше уписує до штреднєй школи

Портал Моя штредня школа представя платформу котра Вам оможлївює окончиц електронски услуги у вязи примацого испиту, закончуюцого испиту и уписованьом до першей класи штреднєйшколи за 2021/22. […]
1. апреля 2021.

Обвисценє за родичох будуцих першокласнїкох

Обвисцуємє Вас же Школа отворела термини за тестованє и упис до першей класи у шк. 2021/22 року. Термини можеце заказац електронски (спрам упутства хторе тиж обявене […]
23. марта 2021.

Информациї за школярох осмих класох – пробни закончуюци испит

На основу одлуки Министерсвта просвити, науки и технолоґийного розвою, а пре хвилькову нєповольну епидемиолоґийну ситуацию, пробни закончуюци испит, хтори плановани за 26. и 27. марец, одложи […]
16. марта 2021.

Информация за родичох за еЗаказованє термину за упис и тестиранє дзецка до ОШ

И того року родичи / други законски заступнїки хтори гражданє Републики Сербиї можу електронски заказац на Порталє еУправи термин за упис и тестиранє дзецка до основней […]
27. ноября 2020.

Нови мири за орґанизацию роботи

Нови мири за орґанизацию роботи и вименка школского календару о образовно-воспитней роботи за основни и штреднї школи у школским 2020/2021. року можеце превжац …ТУ.