Хто бул Петро Кузмяк ?

Петро Кузмяк народзени у валалє Фольварк (нєшка Страняни) у Ческо-Словацкей 1816. року. Основну школу закончел у родзеним валалє, а стредню у Подолинки и Дебрецину. Понеже нє могол достац стипендию же би предлужел студиї, пошол до Мукачовского манастира.
1. июня 2021.

Литературни роботи з обласци еколоґиї

Представнїци проєкту Каролина Джуджар и Тамара Хома активни на проєкту од самого початку. Школяре на годзинох мацеринского язику писали литературни роботи з обласци еколоґиї. Школяре найлєпши […]
31. мая 2021.

Школа учaствує у еколоґийним проєкту

Основна и штредня школа „Петро Кузмяк” учaствує у еколоґийним проєкту под назву „Radšej potrební, ako spotrební” (“Rather needed than consumer”). Представнїки школи то наставнїци Тереза Катона, […]
27. мая 2021.

Роботня „Клїтинка зa каждого процив корона вирусу”

Вчера, 26.05., у нашей школи отримана роботня „Клїтинка зa каждого процив корона вирусу” хтору школяром 4. и 6. класи основней школи отримали представнїки Института за биолоґийни […]
27. мая 2021.

Означованє Дня школи

Дня 25. мая у голу школи шветочно означени Дзень школи. На означованю визначени найвекши успихи школи у тим школским року и додзелєни награди побиднїком нєформалного змаганя […]
27. мая 2021.

Вибор школяра ґенерациї у школским 2020/2021. року

За вибор за школяра ґенерациї у тим школским року свойо дипломи придали два школярки матурантки ґимназиї на сербским язику IV-2 оддзелєня: Ивана Баїч и Анастазия Козар. […]
21. мая 2021.

Докончена акция „За чисту и желєншу школу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре прешлого тижня финализована акция котра почала 22. априла з нагоди Дня планети […]

Хасновити линки: