Огласна табла

1. апреля 2021.

Обвисценє за родичох будуцих першокласнїкох

Обвисцуємє Вас же Школа отворела термини за тестованє и упис до першей класи у шк. 2021/22 року. Термини можеце заказац електронски (спрам упутства хторе тиж обявене […]
23. марта 2021.

Информациї за школярох осмих класох – пробни закончуюци испит

На основу одлуки Министерсвта просвити, науки и технолоґийного розвою, а пре хвилькову нєповольну епидемиолоґийну ситуацию, пробни закончуюци испит, хтори плановани за 26. и 27. марец, одложи […]
16. марта 2021.

Информация за родичох за еЗаказованє термину за упис и тестиранє дзецка до ОШ

И того року родичи / други законски заступнїки хтори гражданє Републики Сербиї можу електронски заказац на Порталє еУправи термин за упис и тестиранє дзецка до основней […]
27. ноября 2020.

Нови мири за орґанизацию роботи

Нови мири за орґанизацию роботи и вименка школского календару о образовно-воспитней роботи за основни и штреднї школи у школским 2020/2021. року можеце превжац …ТУ.
2. сентября 2020.

Роспорядок годзинох за штредню школу по оддзелєньох

Роспорядок годзинох за штредню школу по оддзелєньох можеце превжац …ТУ.
14. мая 2020.

Обвисценє за школярох и родичох

Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” обвисцує школярох и родичох же у складзе зоз Инструкциями за поступанє Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою […]