Turistički tehničar

Turistički tehničar

Srednja stručna škola za smer turističkog tehničara je danas jedan od popularnijih smerova. Ako ste ličnost koja svoju budućnost vidi u turizmu i ugostiteljstvu, posle završene osnovne škole upravo bi ste trebali upisati taj smer.

Zašto se školovati kod nas na smeru turističnog tehničara?

-Odmah posle osnovne škole pripremate se za svoj budući poziv.

-Naši profesori su u saradnji sa lokalnom samoupravom i raznim privrednim organizacijama, gde ćete praviti prve korake u turizmu i ugostiteljstvu.

-Škola organizuje razna edukativna putovanja, koja će biti kao i do sada prilagođena prosečnom džepu.

-Naše četiri učionice sa kompjuterima su mesto gde se organizuje savremena nastava koja će vas pripremiti za tržište rada 21. veka.

-Škola je dobro pokrivena sa bežičnim internet signalom.

-U školskoj zgradi se nalazi internat gde učenicima do škole treba napraviti samo nekoliko koraka.

-Bićete u mogućnosti steći nova znanja iz oblasti koje ste do sada malo poznavali, a to su znanja iz marketinga, vođenja agencija, hotelijerstva, osnova ekonomije, turističke geografije, istorije umetnosti.

-Ruski Krstur, kao i njegova škola, jeste bezbedna seoska sredina gde omladina može imati fokus na obrazovanju. Selo je dobro povezano autobuskim linijama sa drugim mestima, a dobro opremljen dom učenika olakšava školovanje kako učenicima tako i roditeljima.