Projekat „Sajam nauke” je finansijski podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice ima za cilj da kroz interaktivne radionice promoviše savremenu nauku i njenu primenu u svakodnevnom životu kao i značaj nauke u zaštiti životne sredine, ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u digitalnom svetu. Pokrajinski sekretarijat je obezbedio sredstva za materijale za radionice. Projekat se odnosi na interdisciplinarni pristup i jedan je od najsavremenijih načina učenja prirodnih predmeta i matematike, i prepoznat od internacionalne obrazovne zajednice. Škola „Petro Kuzmjak” je lider u STEM nastavi, kako u našoj zemlji, tako i izvan njenih granica. Zbog izuzetnih rezultata na tom polju, škola je odabrana za ambasadora evropskog projekta „STEM School Label” među dvesta škola.

Naučno obrazovanje je veoma važno u današnjem svetu koji se u velikoj meri oslanja na naučna otkrića i tehnologiju. Sajam nauke podstiče učenike da se bave naukom na neposredan, ali zanimljiv način. Na taj način se učenici motivišu da bolje uče prirodne predmete i matematiku, a samim tim i da postižu bolje rezultate. Interesovanjem za nauku, učenici se usmeravaju i u smeru profesija koje se baziraju na prirodnim naukama i matematici.
Posebno se podstiču devojčice da uzmu učešće u radionicama, jer se devojčice slabije odlučuju za buduća zanimanja u oblasti nauke.

Škola je pre pandemije veoma uspešno organizovala tri Sajma nauka, tako da se ovim projektom ponovo uspostavlja tradicija naučnog obrazovanja. Ovaj projekat podstiče sticanje naučnih kompetencija kroz neformalne radionice, razvijanje timskog rada i vršnjačkog učenja. Finalni događaj i realizacija projekta je bila uoči Dana škole 25. maja.