Klub recitatora

Školski klub recitatora je osnovan krajem prvog polugodišta, 16. decembra 2020. godine. Sačinjavali su ga troje učenika iz šestog razreda koji su godinama bili uspešni recitatori na svim nivoima takmičenja u recitovanju i 20 mlađih učenika i učenica iz drugog, trećeg i četvrtog razreda.
Rad kluba recitatora se odvijao kroz dva segmenta:
1. Rad sa prošlogodišnjim pobednicima Mesne smotre u recitovanju i njihova priprema za dalja takmičenja;
2. Rad sa zainteresovanom decom iz nižih razreda i njihova priprema za nastup na školskom susretu recitatora.
1. Pošto su se ovogodišnja takmičenja u recitovanju na svim nivoima organizovala putem gledanja snimaka recitatora, posle obnavljanja prošlogodišnjih pobedničkih pesama, u saradnji sa Domom kulture u mestu, snimljeni su pobednici u svim kategorijama: Dorotea Ramač i Isak Novta u mlađem uzrastu, Jana Varga, Ema Živković i Ivan Plančak u srednjem uzrastu.
Posle nastupa na Opštinskoj smotri recitovanja u Kuli, 30. 03. 2021. plasman na Zonsko takmičenje su osvojili Dorotea Ramač, Isak Novta, Ema Živković i Ivan Plančak. Njih četvoro je 13. i 14. aprila učestvovalo na Zonskoj smotri recitovanja u Baču i svi su izborili plasman na Pokrajinsku smotru.
Pokrajinska smotra je održana 12. maja u Sečnju, takođe u onlajn formatu.
Zlatne diplome i plasman među 18 najboljih recitatora u Pokrajini su osvojili Isak Novta i Ema Živković. Isak je osvojio i plasman na republički nivo. 52. smotra recitatora Srbije je održana 29. maja u Valjevu i na njoj je u mlađem uzrastu recitovao Isak Novta.
2. U radu recitatorske sekcije je od početka drugog polugodišta aktivno radilo dvadesetoro dece iz drugog, trećeg i četvrtog razreda. Rad se sastojao u zajedničkom izboru pesama za recitovanje, razgovoru o sadržaju odabranih pesama, izražajnom čitanju stihova i njihovom učenju napamet i izražajnom recitovanju. Svoj rad su prezentovali 21. 04. 2021. kad je u školskom holu održan Susret recitatora naše škole. Susret su obogatili i najbolji recitatori iz viših razreda, koji su i vodili konferansu. Na Susretu su prisustvovali svi učenici nižih razreda i njihove učiteljice, uprava škole, kao i predsednik Nacionalnog saveta Rusina. Izveštaji sa tog susreta su bili na programu RTV 2 u rusinskim emisijama, kao i u nedeljniku Ruske slovo i dečjem časopisu na rusinskom jeziku Zahradka.
Problemi u radu su vezani za specifične uslove vezane za epidemiološku situaciju, gde je teško bilo uskladiti rad po grupama. Da bi se izbeglo mešanje dece iz različitih odeljenja, rad je bio organizovan u manjim grupama, što je poboljšalo efikasnost, ali se izgubila saradnja i pozitivni međusobni uticaji dece različitog uzrasta.

Projekat je finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za omladinu i sport, koji je obezbedio sredstva za opremu za rad na daljinu.