Učimo zajedno

Kroz projekat „Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška – Učimo svi zajedno“ realizaciji sa Centrom za interaktivnu pedagogiju, UNICEFOM i Ministarstvom prosvete, naša škola postaje jedna od šest škola u Srbiji kandidat za model ustanove za inkluzivno obrazovanje.

Vizija naše škole je da postanemo model škola prepoznatljiva po originalnosti, međunarodnoj saradnji, praktičnosti, primenjivosti, inkluziji i inovativnosti i konstantnom stručnom usavršavanju, kao i da budemo lideri u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u našoj školi i širem okruženju.

Cilj projekta je uspostavljanje funkcionisanja škole kao modela ustanove za inkluzivno obrazovanje kroz inkorporiranje inkluzivne i inovativne prakse u nastavne i vannastavne aktivnosti škole i omogućavanje razvijanja učenika u skladu sa njihovim potencijalima i interesovanjima u bezbednom i podsticajnom okruženju.

Očekivani rezultati su da se inkluzivna i inovativna praksa naše škole kontinuirano nastavi razvijati i unapređivati, jer se kroz projekat očekuje da nastavnici podignu svoje kompetencije u oblasti inkluzije i inovacija na viši nivo. Takođe, očekujemo da postanemo model ustanova za inkluzivno obrazovanje i da naša inkluzivna i inovativna praksa postane vidljiva u lokalnoj zajednici kroz promovisanje škole u sistemu obrazovanja i vaspitanja, a i šire, kroz horizontalno učenje i mentorsku podršku drugim školama.

Planirane su aktivnosti za nastavnike, učenike i roditelje, kao i uključivanje lokalne zajednice i relevantnih institucija.