1. Godišnji plan rada škole (2022-2023) – dokument
2. Realizacija godišnjeg plana rada škole (za 2021-2022) – dokument
3. Razvojni plan (za 2022-2026) – dokument
4. Školski program (za 2022-2026) – dokument
5. Kodeks dobrog upravljanja u aktivnoj inkluziji opštine Kula – dokument


ŠKOLSKA 2023/2024 GODINA
1. Razvojni plan i realizacija (2023/2024) – dokument
2. Samovrednovanje – izveštaji (2022/2023) – dokument
3. Godišnji plan rada (2023/2024) – dokument
4. Realizacija godišnjeg plana rada škole (2022/2023) – dokument
5. Školski program i aneksi – dokument