Godišnji plan rada – dokument
Realizacija – dokument