Statut i pravilnici

Statut Osnovne i srednje škole sa domom učenika Petro Kuzmjak u Ruskom Krsturu


Izdavanje duplikata javnih isprava (Svedočanstva, Diploma…)

Na osnovu člana 91. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/2013101/2017 , 27/2018 – drugi zakon i 10/2019) i člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/2013101/2017 , 27/2018 – drugi zakon i 10/2019 i 6/2020), Škola može izdati duplikat javne isprave, ukoliko je original javne isprave izgubljen, uništen i sl., nakon oglašavanja originala javne isprave nevažećim u „Službenom glasniku Republike Srbije”. Škola izdaje duplikat na propisanom obrazcu, a u nedostatku propisanog obrasca Škola izdaje Uverenje o činjenicama o kojima vodi evidenciju, u skladu sa zakonom.
VIDEO
Obrazac Zahteva koji se podnosi Školi možete preuzeti ovde
Obrazac kojim dajete saglasnost na korišćenje ličnih podataka, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni Glasnik RS” br. 87/2018), možete preuzeti ovde