Škola za 21. vek

10. oktobar 2019.

Kreiranje Google mape

Kratak opis aktivnosti:Učenici planiraju itinerer za datu turističku destinaciju – Pariz. Upoznavanje sa rutom putovanja i turističkom destinacijom. Istraživanje, a potom upoznavanje alata potrebnih za izradu […]
6. oktobar 2019.

Priprema za čos IV2 razreda ”Nasilje u školi – vrste, nivoi, prevencija”

Pripremu za čos IV2 razreda ”Nasilje u školi – vrste, nivoi, prevencija” možete preuzeti …OVDE.
3. oktobar 2019.

Ugledni čas iz engleskog jezika

U četvrtak 03.10.2019. održan je ugledni čas iz engleskog jezika u drugom razredu gimnazije. Na času su predstavljene inovativne metode u nastavi rešavanje problema i razvoj […]
1. oktobar 2019.

Ugledni čas iz srpskog kao nematernjeg jezika

U četvrtak 01. 10. 2019. godine održan je ugledni čas iz srpskog kao nematernjeg  jezika u petom razredu razredu osnovne škole. Na času su predstavljene inovativne […]
30. septembar 2019.

“Pet metropola” – kviz – Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Turistička geografija

Kratak opis časa:Učenici se dele u pet grupa prema metropolama:Grupa 1- grad Beč Grupa 2 – grad Barselona Grupa 3 – grad Pariz Grupa 4 – […]
30. septembar 2019.

Debata – “Domaći ili inostrani turizam” – Agencijsko i hotelijersko poslovanje

Kratak opis časa:Učenici se dele u dve grupe – domaći turizam i inostrani turizam. Zatim se obe grupe dalje dele u sedam podgrupa od kojih svaka […]