Gimnazija opšteg tipa „Petro Kuzmjak“

Specifičnost gimnazije u Krsturu jeste praćenje nastave na rusinskom i srpskom jeziku. Zbog toga je naša škola unikatna i jedina na celom svetu. Ipak, kada se govori o nekoj školi najvažnije je pitanje:

Zašto upisati upravo tu školu?

Odgovor na takvo pitanje mogu dati i učenici mnogo uspešnih generacija koje smo već obrazovali, a oni su imali veliku prohodnost u daljem školovanju.

Možemo reći da naša gimnazija daje široki spektar znanja kojim su učenici spremni za dalje školovanje, ali i to nije sve:

-Kabineti za nauku su nam kvalitetno opremljeni, trudimo se održati korak sa savremenim tehnologijama i zadovoljiti interesovanja naših učenika i njihovih roditelja.

-Ove godine je renovirana fiskulturna sala u kojoj se učenici sa svojim profesorima brinu o fizičkom zdravlju, a učenici koji žive u domu slobodno vreme mogu iskoristiti učešćem u sportskim sekcijama.

-U školi imamo četiri učionice sa kompjuterima gde se mogu dobiti adekvatna znanja iz informacionih tehnologija.

-Škola je dobro pokrivena sa bežičnim internet signalom.

-Fond školske biblioteke se svake godine dopunjava, a trenutno imamo više od 6500 knjiga.

-U sastavu zgrade škole nalazi se internat iz kojeg učenici do škole treba da naprave samo nekoliko koraka.

-Ruski Krstur, kao i njegova škola, jeste bezbedna seoska sredina gde omladina može imati fokus na obrazovanju. Selo je dobro povezano autobuskim linijama sa drugim mestima, a dobro opremljen dom učenika olakšava školovanje kako učenicima tako i roditeljima.