Direktorica: Natalija Budinski

025 703 041


Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak” Ruski Krstur

Adresa:  25233 Ruski Krstur
Ulica: Rusinska 63
Telefon škole: 025 703 041
Imejl: petroso@eunet.rs