Direktorica: Natalija Budinski

025 703 040


Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak” Ruski Krstur

Adresa:  25233 Ruski Krstur
Ulica: Rusinska 63
Telefon škole: 025 703 041
Imejl: petroso@eunet.rs
Imejl direktorice: skolark.dir@eunet.rs
Telefon računovodstva: 025 705 030
Imejl računovodstva: petroso@neobee.net
Telefon Doma učenika: 025 703 044
Imejl Doma učenika: domucenika@petrokuzmjak.com
Telefon upravnika Doma učenika: 025 703 042