Direktorica: Natalija Budinski

025 703 040


Osnovna i srednja škola sa domom učenika „Petro Kuzmjak” Ruski Krstur

Adresa:  25233 Ruski Krstur
Ulica: Rusinska 63
Telefon škole: 025 703 041
E-mail: petroso@eunet.rs
E-mail direktora: skolark.dir@eunet.rs
Telefon računovodstva: 025 705 030
E-mail računovodstva: petroso@neobee.net
Telefon doma učenika: 025 703 044
E-mail doma učenika: domucenika@petrokuzmjak.com
Telefon upravnika doma učenika: 025 703 042