Pripreme časova osnovne škole

1a

1.Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko13
2.Građansko vaspitanje (izborni)M. Ramač3
3.Engleski jezik (1. strani jezik)A. Bučko16
4.Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši16
5.Rusinski jezikiM. Ramač16
6.MatematikaM. Ramač16
7.Svet oko nasM. Ramač16
8.Fizičko i zdravstveno vaspitanjeM. Ramač16
9.Likovna kulturaM. Ramač16
10.Muzička kulturaM. Ramač16
11.ČOSM. Ramač16
12.Vannastavne aktivnostiM. Ramač16
13.Projektna nastavaM. Ramač16

 

1b

1.Rusinski jezikN. Zazuljak18
2.2. Engleski jezikA. Bučko18
3.3. Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši18
4.4. MatematikaN. Zazuljak18
5.5. Svet oko nasN. Zazuljak18
6.6. Likovna kulturaN. Zazuljak18
7.7. Muzička kulturaN. Zazuljak18
8.8. Fizičko i zdravstveno vaspitanjeN. Zazuljak18
9.9. Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko12
10.10. Građansko vaspitanje (izborni)N. Zazuljak6
11.11. Projektna nastava (izborni)N. Zazuljak18
12.Vannastavne aktivnostiN. Zazuljak18
13.ČOSN. Zazuljak18
14.Vannastavne aktivnosti (DTHSKA)N. Zazuljak18

 

2a

1.Rusinski jezikN. Kološnjaji21
2.MatematikaN. Kološnjaji21
3.Svet oko nasN. Kološnjaji21
4.Fizičko i zdravstveno vaspitanjeN. Kološnjaji21
5.Muzička kulturaN. Kološnjaji21
6.Likovna kulturaN. Kološnjaji21
7.Građansko vaspitanje (izborni)N. Kološnjaji5
8.Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko16
9.Engleski jezik (1. strani jezik)A. Bučko21
10.Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši21
11.ČOSN. Kološnjaji21
12.Vannastavne aktivnosti (DTHSKA)N. Kološnjaji21
13.Projektna nastavaN. Kološnjaji21
14.N. Kološnjaji21

 

3a

1.Rusinski jezikK. Bođanec13
2.MatematikaK. Bođanec13
3.Priroda i društvoK. Bođanec13
4.Muzička kulturaK. Bođanec13
5.Likovna kulturaK. Bođanec13
6.Fizičko i zdravstveno vaspitanjeK. Bođanec13
7.Engleski jezik (1. strani jezik)A. Bučko13
8.Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši13
9.Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko10
10.Građansko vaspitanjeK. Bođanec3
11.Ruka u testu – Otkrivanje sveta (izborni)K. Bođanec13
12.ČOSK. Bođanec13

 

3b

1.Rusinski jezikV. Međeši13
2.MatematikaV. Međeši13
3.Priroda i društvoV. Međeši13
4.Muzička kulturaV. Međeši13
5.Likovna kulturaV. Međeši13
6.Fizičko i zdravstveno vaspitanjeV. Međeši13
7.Engleski jezik (1. strani jezik)A. Bučko13
8.Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši13
9.Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko9
10.Građansko vaspitanjeV. Međeši4
11.Ruka u testu – Otkrivanje sveta (izborni)V. Međeši13
12.ČOSV. Međeši13

 

4a

1.Rusinski jezikLJ. Bučko21
2.Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši21
3.Engleski jezik (1. strani jezik)A. Bučko21
4.MatematikaLJ. Bučko21
5.Priroda i društvoLJ. Bučko21
6.Likovna kulturaLJ. Bučko21
7.Muzička kulturaLJ. Bučko21
8.Fizičko vaspitanjeLJ. Bučko21
9.Narodna tradicija (izborni)LJ. Bučko21
10.Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko10
11.Građansko vaspitanje (izborni)LJ. Bučko11
12.ČOSLJ. Bučko21

 

4b

1.Rusinski jezikJ. Sabadoš22
2.Srpski kao nematernji jezik (program B)T. Međeši22
3.Engleski jezik (1. strani jezik)A. Bučko22
4.MatematikaJ. Sabadoš22
5.Priroda i društvoJ. Sabadoš22
6.Likovna kulturaJ. Sabadoš22
7.Muzička kulturaJ. Sabadoš22
8.Fizičko vaspitanjeJ. Sabadoš22
9.Narodna tradicija (izborni)J. Sabadoš22
10.Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)J. Sabadoš22
11.Građansko vaspitanje (izborni)J. Sabadoš13
12.ČOSZ. Malacko9

 

5a

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Rusinski jezikK. Džudžar18
2. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint18
3. Engleski jezik (1. strani jezik)V. Sakač18
4. IstorijaD. Bučko18
5. GeografijaJ. Birkaš18
6. BiologijaJ. Šomođi18
7. MatematikaO. Vinaji18
8. Informatika i računarstvoZ. Šomođi18
9. Tehnika i tehnologijaZ. Šomođi18
10. Likovna kulturaM. Kološnjaji
A. Međeši
18
11. Muzička kulturaL. Pašo18
12. Fizičko i zdravstveno vaspitanjeE. Mormil
S. Pap
18
     Obavezne fizičke aktivnostiE. Mormil
S. Pap
18
13. Građansko vaspitanje (izborni)K. Šovš10
14. Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko8
15. Nemački jezik (2. strani jezik)B. Kilić18
16. Čuvari prirode (slobodna nastavna aktivnost)J. Šomođi12
17. ČOSO. Vinaji18
18. Crtanje, slikanje i vajanje (izborni)M. Kološnjaji
A. Međeši
6

 

5b

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Rusinski jezikK. Džudžar18
2. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint18
3. Engleski jezik (1. strani jezik)V. Sakač18
4. IstorijaD. Bučko18
5. GeografijaJ. Birkaš18
6. BiologijaS. Njaradi (10. 2. 2020 – 14. 2. 2020)
J. Šomođi
18
7. MatematikaO. Vinaji18
8. Informatika i računarstvoZ. Šomođi18
9. Tehnika i tehnologijaZ. Šomođi18
10. Likovna kulturaM. Kološnjaji
A. Međeši
18
11. Muzička kulturaL. Pašo18
12. Fizičko i zdravstveno vaspitanjeS. Pap18
     Obavezne fizičke aktivnostiS. Pap18
13. Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko11
14. Građansko vaspitanje (izborni)K. Šovš7
15. Nemački jezik (2. strani jezik)B. Kilić18
16. Čuvari prirode (slobodna nastavna aktivnost)J. Šomođi9
17. Crtanje, slikanje i vajanje (slobodna nastavna aktivnost)M. Kološnjaji
A. Međeši
9
18. ČOSM. Baljint18

 

6a

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Rusinski jezikK. Džudžar20
2. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint20
3. Engleski jezikV. Sakač20
4. IstorijaD. Bučko20
5. GeografijaJ. Birkaš20
6. BiologijaJ. Šomođi20
     Čuvari prirode (slobodna nastavna aktivnost)J. Šomođi20
7. MatematikaO. Vinaji20
8. FizikaK. Sabadoš20
9. Informatika i računarstvoZ. Šomođi20
10. Tehnika i tehnologijaZ. Šomođi20
11. Likovna kulturaM. Kološnjaji20
12. Muzička kulturaL. Pašo20
13. Građansko vaspitanje (izborni)K. Šovš9
14. Verska nastava – katolički vjeronauk (izborni)Z. Malacko11
15. Nemački jezikB. Kilić20
16. ČOSK. Džudžar20
17. Fizičko i zdravstveno vaspitanjeS. Tirkajla20
     Obavezne fizičke aktivnostiS. Tirkajla20

 

7a

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Rusinski jezikK. Šovš13
2. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint13
3. Engleski jezik (1. strani jezik)V. Sakač13
4. IstorijaD. Bučko13
5. GeografijaJ. Birkaš13
6. BiologijaJ. Šomođi13
7. MatematikaN. Budinski13
8. FizikaK. Sabadoš13
9. HemijaJ. Nađ13
10. Informatika i računarstvoZ. Šomođi13
11. Tehnika i tehnologijaZ. Šomođi13
12. Likovna kulturaM. Kološnjaji13
13. Muzička kulturaL. Pašo13
14. Fizičko i zdravstveno vaspitanjeS. Pap13
     Obavezne fizičke aktivnostiS. Pap13
15. Građansko vaspitanje (izborni)M. Kološnjaji1
16. Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko12
17. Nemački jezik (2. strani jezik)B. Kilić13
18. Hor i orkestar (slobodna nastavna aktivnost)L. Pašo2
19. Crtanje, slikanje i vajanje (slobodna nastavna aktivnost)M. Kološnjaji11
20. ČOSZ. Šomođi13

 

7b

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Rusinski jezikK. Šovš18
2. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint18
3. Engleski jezik (1. strani jezik)V. Sakač18
4. IstorijaD. Bučko18
5. GeografijaJ. Birkaš18
6. BiologijaS. Njaradi
J. Šomođi
18
7. MatematikaN. Budinski18
8. FizikaK. Sabadoš18
9. HemijaJ. Nađ18
10. Informatika i računarstvoZ. Šomođi18
11. Tehnika i tehnologijaZ. Šomođi18
12. Likovna kulturaM. Kološnjaji
A. Međeši
18
13. Muzička kulturaL. Pašo18
14. Fizičko i zdravstveno vaspitanjeS. Pap18
     Obavezne fizičke aktivnostiS. Pap18
15. Građansko vaspitanje (izborni)M. Kološnjaji6
16. Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko12
17. Nemački jezik (2. strani jezik)B. Kilić18
18. Hor i orkestar (slobodna nastavna aktivnost)L. Pašo12
19. ČOSL. Pašo18
20. Crtanje, slikanje i vajanje (slobodna nastavna aktivnost)M. Kološnjaji6

 

8a

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint14
2. Rusinski jezikK. Šovš14
3. Engleski jezik (1. strani jezik)V. Sakač14
4. Likovna kulturaM. Kološnjaji
A. Međeši
14
5. Muzička kulturaL. Pašo14
6. IstorijaD. Bučko14
7. GeografijaJ. Birkaš14
8. FizikaK. Sabadoš14
9. MatematikaT. Bučko-Rac14
10. BiologijaJ. Šomođi14
11. HemijaJ. Nađ14
12. Tehničko i informatičko obrazovanjeZ. Šomođi14
13. Fizičko vaspitanjeS. Pap14
14. Verska nastava – grko katolički veronauk (izborni)Z. Malacko11
15. Građansko vaspitanje (izborni)M. Kološnjaji3
16. Nemački jezik (2. strani jezik)B. Kilić14
     Nemački jezik (2. strani jezik) (dopunski rad)B. Kilić14
17. Fizičko vaspitanje – fudbalE. Mormil
S. Pap
14
18. Informatika i računarstvo (izborni)O. Vinaji14
19. ČOSK. Sabadoš14

 

8b

PREDMETNASTAVNIKBROJ UČENIKA
1. Srpski kao nematernji jezik (program B)M. Baljint14
2. Rusinski jezikK. Šovš14
3. Engleski jezik (1. strani jezik)V. Sakač14
4. Likovna kulturaM. Kološnjaji
A. Međeši
14
5. Muzička kulturaL. Pašo14
6. IstorijaD. Bučko14
7. GeografijaJ. Birkaš14
8. FizikaK. Sabadoš14
9. MatematikaT. Bučko-Rac14
10. BiologijaS. Njaradi
J. Šomođi
14
11. HemijaJ. Nađ14
12. Tehničko i informatičko obrazovanjeZ. Šomođi14
13. Fizičko vaspitanjeE. Mormil
S. Pap
14
14. Građansko vaspitanjeM. Kološnjaji
A. Međeši
8
15. Verska nastava – grko katolički veronaukZ. Malacko6
16. Nemački jezik (2. strani jezik)B. Kilić14
17. Fizičko vaspitanje – fudbalE. Mormil
S. Pap
14
18. Informatika i računarstvo (izborni)O. Vinaji14
19. ČOSJ. Šomođi14