Jubilej od 270 godina postojanja Škole „Petro Kuzmjak”