Predavanje o organizovanju javnih događaja u organizaciji KUD-a „Srbija” iz Kule