Aktivnosti za SALL (schools as living labs) projekat koji smo radili u maju i junu