Poseta Narodnom muzeju i Etnografskom muzeju u Beogradu