O dualnom obrazovanju kao simbiozi teorije i prakse