Održana obuka za stručne radnike u socijalnoj zaštiti i obrazovanju