7. апреля 2021.

Обвисценє за родичох/других законских заступнїкох школяра котри ше уписує до штреднєй школи

Портал Моя штредня школа представя платформу котра Вам оможлївює окончиц електронски услуги у вязи примацого испиту, закончуюцого испиту и уписованьом до першей класи штреднєйшколи за 2021/22. […]
2. апреля 2021.

Шицким школяром, родичом и колеґом жичиме щешлїву Вельку ноц!

1. апреля 2021.

Обвисценє за родичох будуцих першокласнїкох

Обвисцуємє Вас же Школа отворела термини за тестованє и упис до першей класи у шк. 2021/22 року. Термини можеце заказац електронски (спрам упутства хторе тиж обявене […]
23. марта 2021.

Друге место на Окружним змаганю зоз плїваня

Наш школяр, Давид Тошич, пондзелок на Окружним змаганю зоз плїваня у Зомборе завжал перше место у своєй катеґориї, а друге место на турниру. Винчуєме и жадаме му […]
23. марта 2021.

Информациї за школярох осмих класох – пробни закончуюци испит

На основу одлуки Министерсвта просвити, науки и технолоґийного розвою, а пре хвилькову нєповольну епидемиолоґийну ситуацию, пробни закончуюци испит, хтори плановани за 26. и 27. марец, одложи […]
22. марта 2021.

Школяре першей класи основней школи достали кнїжки о транспорту „Пажлївково правила у транспорту”

През интересантну приповедку першокласнїки ше упознаю зоз правилами у транспорту. Кнїжку видала аґенция за безпечносц у транспорту и традиционално ше дарує першокласнїком уж вецей роки.