27. декабря 2021.

Крачунско-гуманитарни вашар

Тогорочне школске полрочє нашо школяре шицких возростох закончели зоз крачунско-гуманитарним вашаром котри означели 17. 12. 2021. року у школским дворе. На вашаре предавали ручно виробени рижнородни […]
23. декабря 2021.

Кузмяковци участвовали у проєкту „Приповедки каждодньових позарядових стварох”

Школярки штреднєй школи, Силвия Маґоч, Мария Горняк и Теодора Станич, участвовали у проєкту под назву „Приповедки каждодньових позарядових стварох” хтори орґанизовал Завод за културу войводянских Руснацох. […]
23. декабря 2021.

Научели зме билїц

Школяре седмих класох, як и ґимназиялци, зоз наставнїками, за два тижнї обилєли єдну учальню.Годзини ґаздовства ше при школярох седмих класох указали як барз интересантни. Понеже вонка […]
23. декабря 2021.

„Пажлївково правила справованя у транспорту”

Aґенция за безпечносц у транспорту подаровала першокласнїком „Пажлївково правила справованя у транспорту” котра за циль ма научиц наймладших правила котри годни применїц у каждодньовим живоце.Педаґоґа и […]
21. декабря 2021.

Путованє на Крачунски вашар у Будимпешти

Школяре школи „Петро Кузмяк“ путовали на Крачунски вашар до Будимпешти, 11. децембра 2021. року хторе орґанизовала туристична аґенция „Стар турс” зоз Кули. Тото путованє попровадзели наставнїци […]
21. декабря 2021.

Награда за руски язик на конкурсу „Дознали зме на семинару, применєли у пракси“

Наша наставнїца руского язика у Ґимназиї, Люпка Малацко, дзекуюци прейдзеней обуки о виробку електронких новинкох, вєдно зоз школярами зоз домашнїх задаткох були направени Школярски кухарки. До […]