Ученє зоз закладаньом у заєднїци

Анґажованє локалней заєднїци и подзвигованє свидомосци о значносци рециклованя

Проєкт потримало Колпинґ дружтво „Ученє зоз закладаньом”

Наша школа орґанизовала проєкт хторому циль же би подзвигнул свидомосц при школярох и у локалней заєднїци о важносци рециклованя. Активносци облапяли преподаваня, локални акциї, креативни роботнї котрим резултат  ушорйованє нового кабинету информатики у котрим би школяре здобували свойо диґитални знаня.

Перши крочай у тей акциї було преподаванє локалней орґанизациї „Треш херо”, котра у локалней заєднїци орґанизує акциї чисценя околїска.

Други крочай котри шлїдзел бул кед школяре одлучели порушац акцию зазберованя електронского одпаду на уровню цалого Руского Керестура. Своїх согражданох поволали прейґ дружтвених мрежох и локалних медийох.

И зоз заєднїцкима моцами назберали 1,6 тони одпаду за котри зме достали 16.500 динари. Тоти динари вихаснуєме за реновованє нового кабинету за информатику.

Отримана представа „Повем ци єдну тайну” на тему значносци очуваня животного штредку. Представу виведли школяре пиятих класох у Дому култури пред полну салу.

Школяре у новембру и децембру мали креативни роботнї на тему рециклованя, дзе од материялу за рециклованє правели рижни предмети котри ше можу хасновац, як и прикраски. Барз интересантна роботня була тота дзе школяре правели прикраски од електронского одпаду.

У децембру, на концу полрочя, як єдну од остатнїх активносцох, орґанизовани Новорочни вашар дзе школяре предавали предмети направени на креативних роботньох.