Пример добре праксе

Музичка култура – највећи представници ренесансне вокалне музике
Религије и цивилизације III2 – Пројектни задатак: Простор 1, 2, 3, 4 5
Грађевине инспирисане математиком
Решавање система линеарних једначина Гаусовом методом: 1, 2, 3 и 4
Решавање система линеарних једначина Крамеровим правилом
Агенцијско и хотелијерско пословање – Квиз
Агенцијско и хотелијерско пословање – Сајам туризма
Агенцијско и хотелијерско пословање – Мапе ума
Агенцијско и хотелијерско пословање – Дан пешачења “Србија хода”
Филозофија – Увод у логику
Филозофија – Филозофске дисциплине
Математика – Примена питагорине теореме на ромб
Математика – Основне конструкције троугла
Математика – Решавање једначина које се своде на квадратне 
Основи туризма и угоститељства – Појам и карактеристике туристичке тражње – лекција
Основи туризма и угоститељства – Појам и карактеристике туристичке тражње – видео
Предузетништво – Иновирање производа и услуга
Русински језик – Књига о џунгли