Dan škole ”Petro Kuzmjak” Ruski Krstur 24.05.2019. god.