Maksim Katona je učestvovao na trećem radnom sastanku koji je bio održan na Paliću