Našu školu su posetili maturanti OŠ „Petefi brigada”