„Prihvatimo različitosti da bismo svi bili jednaki”