Poseta Univerzitetu Singidunum i izložbi „Mileva, mi smo stena„