„Petro Kuzmjak” škola je predstavljena na Sajmu karijernog vođenja