Učešće na obuci o osnivanju učeničke kompanije u školi