Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, obeležen je i u našoj školi