Direktorici je uručena nagrada „Nosilac promena u oblasti digitalizacije”