Maksim Katona je učestvovao na radnom sastanku i seminaru na temu ljudskih i dečijih prava na Andrevlju