Poseta Novom Pazaru u sklopu projekta Fondacije Divac