Predstavljamo vam učenice koje su dobile Vukovu diplomu u školskoj 2022/23. godini