Maksim Katona je ušao u sastav Dečjeg saveta kod ombudsmana u Pokrajini