Osvojeno 1. i 3. mesto na takmičenju u organizaciji događaja!