Poseta izložbe „Ana Frank – istorija za sadašnjost“