Predstavljanje naše škole i Erazmus plus projekta učenicima iz Odžaka