PROMOCIJA ŠKOLE I DOMA UČENIKA ,,PETRO KUZMJAK“ U VRBASU