Predavanje o Erazmus+ projektu posete obrazovnom centru Vitalis u Lajpcigu