Predavanje i radionica u 4b odeljenju na temu: „Ekološka kupovina i ekološka kultura”