Aktivnosti Doma učenika su objavljene u Prosvetnom glasniku