Nakon palačinki, Dom učenika je zamirisao na bakine kolače