Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Forum za edukaciju, saradnju, afirmaciju i podršku građanskom društvu, Novi Sad (skraćeno: FESAP) raspisali su dva konkursa za učenike iz AP Vojvodine