Obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave