U Parizu su prikazane aktivnosti Kuzmjakovaca učenja matematike kroz umetnost